Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 84670-2016 z dnia 2016-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakopane
Sprzedaż i dostawa Implantów: System do małoinwazyjnej przeskórnej stabilizacji kręgosłupa, system do trójpłaszczyznowej korekcji skolioz oraz stabilizacja potyliczno - szyjna
Termin składania ofert: 2016-04-25

Numer ogłoszenia: 84694 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84670 - 2016 data 12.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2012061, fax. 018 2014296.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: