Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500062553-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535068-N-2018
Data: 22/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (url): www.klinika.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 30-03-2018
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 03-04-2018

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych